Monday, February 16, 2009

အမဲေျခာက္ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ေၾကာ္ပုံေၾကာ္နည္း

အမဲသားေျခာက္ကုိ ၁ နာရီေလာက္ ေရစိမ္ထားပါ။ ေရစိမ္ၿပီး ဆား၊ အခ်ဳိမုန္႔နည္းနည္း ထည္႔နယ္ပါ။ ေၾကာ္မည္႔အုိးထဲသုိ႔ ဆီနည္းနည္းထည္႔ၿပီး ဆီအုိးတည္ပါ။ ဆီက်က္လာရင္ နယ္ထားေသာ အမဲေျခာက္ထည္႔ပါ။ မီးျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေၾကာ္ေပးပါ။ မီးမ်ားလြန္း၊ မီးျပင္းလြန္းရင္လဲ ကြ်မ္းသြားမွာစုိးလုိ႔ပါ။ နီရဲလာရင္ ငရုတ္က်ည္ေပြ႔နဲ႔ထုုလုိကထု၊ ငရုတ္ဆုံထဲထည္႔ၿပီး ေထာင္းလုိကေထာင္း ေပးပါ။ ၿပီး ဆီအုိးထဲ ျပန္ထည္႔ ခဏျပန္ေၾကာ္ေပးပါ။ အမဲေျခာက္ႏွစ္ျပန္ေၾကာ္ ကြ်တ္ကြ်တ္ရြရြေလး စားသုံးႏုိင္ပါၿပီ။

No comments: